Informacja o osiągniętym efekcie rzeczowym i ekologicznym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lipca 2015

Dzięki  wsparciu   WFOŚiGW w Lublinie   Gmina Serokomla  mogła zrealizować kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej. W ramach projektu wybudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej  o dł. 2598 mb, sieć kanalizacji tłocznej o dł. 2180 mb, 3 przepompownie  oraz przyłącza kanalizacyjne w ilości  56 szt.

Informacja o osiągniętym efekcie rzeczowym i ekologicznym

 

W  wyniku  realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Serokomla – IV etap w miejscowościach  Wólka, Ruda i Nowa Ruda”, na realizację którego  Gmina Serokomla otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki  z WFOŚiGW w Lublinie osiągnięto następujące efekty  rzeczowe i ekologiczne:

- wybudowano kanalizację grawitacyjną  o dł.  2598 mb,

- wybudowano  kanalizację tłoczną  o dł. 2180 mb,

- wybudowano przykanaliki   o łącznej długości 1650 mb – 56 szt.

- stworzono warunki do odprowadzania ścieków do oczyszczalni w ilości ok. 30 m3/d,

-  równoważna liczba mieszkańców, którzy skorzystali z możliwości przyłączenia do oczyszczalni (RLM) – 175

- zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska  naturalnego poprzez likwidację szamb

- zmniejszenie ilości BZT3

-  ochrona wód podziemnych

Poprawa atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy

- wzrost wartości inwestycyjnych i uzbrojenie nowych terenów budowlanych

 

   Realizacja zadania  zakończyła się  20 maja 2015r.                                              

   Całkowity koszt inwestycji to  1199 619,00 zł

Galeria

  • Powiększ zdjęcie