Żyj ekologicznie-edukacja dzieci i młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 grudnia 2013

Gmina Serokomla systematycznie realizuje działania z zakresu edukacji ekologicznej przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie. W I półroczu 2013r. również realizowała zadanie pn.”Żyj ekologicznie-edukacja dzieci i młodzieży”

Projekt był realizowany przez placówki  oświatowe  z terenu Gminy Serokomla dzięki dotacji WFOŚiGW w Lublinie

W wyniku   realizacji zadania został  osiągnięty następujący efekt ekologiczny:

– podniesienie świadomości ekologicznej , dostrzeganie niekorzystnych i korzystnych zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu oraz uwrażliwienie na estetykę środowiska przyrodniczego

Galeria

  • Powiększ zdjęcie