Edukacja ekologiczna w Gminie Serokomla

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2018

W  Gminie Serokomla dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Lublinie  prowadzona jest corocznie szeroka edukacja ekologiczna skierowana do mieszkańców, głównie  dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

 

W  2018r.  Gmina Serokomla realizowała przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie zadanie pn. „W zgodzie z przyrodą” -edukacja ekologiczna w Gminie Serokomla”

 

Działania w ramach  w/w zadania  realizowały  placówki oświatowe z terenu Gminy Serokomla tj. Szkoła Podstawowa w Krzówce oraz Zespół Szkół w Serokomli, w skład którego wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa.

 

W wyniku realizacji projektu został osiągnięty następujący efekt ekologiczny/rzeczowy:

 Wyrobienie nawyku dbania o porządek   i czystość w swoim otoczeniu, pogłębienie wiedzy  dotyczącej roślin i zwierząt będących pod ochroną oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie