Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Serokomla poprzez urządzenie terenów zieleni przy zapleczu boiska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2018

W  2018r. Gmina Serokomla zrealizowała przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie zadanie pn.”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Serokomla poprzez urządzenie terenów zieleni przy zapleczu boiska”

Działania zostały zrealizowane przy ogólnodostępnym  boisku w Serokomli,  dzięki dotacji WFOŚiGW w Lublinie W wyniku realizacji zadania został osiągnięty następujący efekt ekologiczny: - zwiększenie powierzchni terenów zieleni, podniesienie  estetyki otoczenia, stworzenie pasów zieleni izolacyjnej oraz miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych

Galeria

  • Powiększ zdjęcie