XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2020

W dniu  29 grudnia 2020 roku /wtorek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się  XXIII  Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie UG zakładka rada gminy/transmisja na żywo lub na portalu Posiedzenia.pl/serokomla zakładka transmisja.

Proponowany porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Serokomla na 2021 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Serokomla.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok:

  - przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,

  - przedstawienie opinii komisji stałych,

  - dyskusja,

  - głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Serokomla na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

 11. Sprawy różne.

 12. Zapytania.

 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                                                                                                                                                        

Przewodniczący

Rady Gminy


 /Janusz Kozarski/

Galeria

 • Powiększ zdjęcie