„Edukacja ekologiczna w Gminie Serokomla” - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

„Edukacja ekologiczna w Gminie Serokomla”

24 lipca 2015

W  Gminie Serokomla dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Lublinie  prowadzona jest corocznie szeroka edukacja ekologiczna skierowana do mieszkańców, głównie  dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

W 2015r.  Gmina Serokomla realizowała przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie zadanie pn. „Edukacja ekologiczna w Gminie Serokomla”

 

Działania w ramach  w/w zadania  realizowały  placówki oświatowe z terenu Gminy Serokomla tj. Szkoła Podstawowa w Krzówce oraz Zespół Szkół w Serokomli, w skład którego wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

 

W wyniku realizacji projektu został osiągnięty następujący efekt ekologiczny/rzeczowy:

 

Zmiana postaw i zachowań  społeczeństwa, wyrobienie nawyku dbania o czystość i porządek   w swoim otoczeniu oraz odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie