Karta Dużej Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.


W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z przynajmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.


W praktyce chodzi o zniżki za wstęp w opłatach do instytucji podległych ministrom np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody obiektów rekreacyjno-sportowych.


Do programu mogą przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego ( np. muzea samorządowe) oraz
przedsiębiorstwa prywatne.


Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana bezpłatnie. Przyznana karta będzie dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.

Program jest realizowany przez gminy od dnia 16 czerwca 2014r. 

Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Serokomli
pok. 16 tel. 25 755 46 87