Projekt razem jesteśmy najsilniejsi – wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu łukowskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI – WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych

Wieloletni program współpracy JST - NGO

Baza Inicjatyw Lokalnych dla gminy Serokomla

Procedura zgłaszania przez NGO własnych projektów uchwał do organów Gminy SEROKOMLA

Załącznik do procedury zgłaszania przez NGO własnych projektów uchwał do organów Gminy SEROKOMLA

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Serokomla dotyczących „ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Serokomla na lata 2014-2024"

Zarządzenie Nr 55 /2014 Wójta Gminy Serokomla z dnia 9 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Serokomla doty czących Strategii Rozwoju Gminy Serokomla na lata 2015 - 2020 z perspektywą do roku 2022r.

Lokalny Indeks Jakości Współpracy

Regulamin Gminnego Forum Wymiany Informacji

Raport z analizy jakości współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi w Gminie Serokomla 

Baza organizacji pozarządowych działających w gminie Serokomla

 

Artykuły

Przejdź do - Internetowe Forum Gminne
26 czerwca 2015

Internetowe Forum Gminne

Internetowe Forum Gminne, które powstało w ramach projektu: „Razem jesteśmy najsilniejsi – wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu łukowskiego” dostępne jest pod adresem http://serokomla.forumgminne.pl.

Przejdź do - Procedura zgłaszania przez NGO własnych projektów uchwał do organów Gminy SEROKOMLA
Przejdź do - Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla
Przejdź do - STANDARDY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
1 kwietnia 2015

STANDARDY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

– PROCEDURA MONITORINGU ZADAŃ PUBLICZNYCH
– PROCEDURA KONTROLI ZADAŃ PUBLICZNYCH
– PROCEDURA EWALUACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Czytaj więcej o: STANDARDY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Przejdź do - Przygotowanie i aktualizacja dokumentów oraz planów strategicznych dla gmin
Przejdź do - RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI
28 lutego 2014

RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI

RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI – WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO – podniesienie poziomu wspierania integracji NGO  w 6 gminach powiatu łukowskiego. 

Czytaj więcej o: RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI
Przejdź do - Lokalny Indeks Jakości Współpracy
28 lutego 2014

Lokalny Indeks Jakości Współpracy

Lokalny Indeks Jakości Współpracy DO (SAMO)OCENY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY SEROKOMLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Czytaj więcej o: Lokalny Indeks Jakości Współpracy