Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - „Remont boiska wielofunkcyjnego  przy ul. Zagumiennej w Serokomli”
24 listopada 2010

„Remont boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zagumiennej w Serokomli”

Gmina Serokomla w październiku 2010 r. zakończyła realizację projektu zakwalifikowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM  KU   LEPSZEJ   PRZYSZŁOŚCI”  do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla operacji odpowiadających warunkom  przyznania pomocy  w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW  na lata 2007-2013

Czytaj więcej o: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zagumiennej w Serokomli”