Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Serokomla – IV etap w miejscowościach Wólka, Ruda i Nowa Ruda”
Przejdź do - „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda, gm. Serokomla”
14 sierpnia 2014

„Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda, gm. Serokomla”

Gmina Serokomla w lipcu  2014 r. zakończyła realizację projektu zakwalifikowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM  KU   LEPSZEJ   PRZYSZŁOŚCI”  do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla operacji odpowiadających warunkom  przyznania pomocy  w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW  na lata 2007-2013

Czytaj więcej o: „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda, gm. Serokomla”
Przejdź do - Budowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Poznań i Serokomla
11 marca 2015

Budowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Poznań i Serokomla

Budowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Poznań i Serokomla – cel i realizacja Otwarcie świetlicy wiejskiej w miejscowości Poznań i Serokomla  

Czytaj więcej o: Budowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Poznań i Serokomla