Nowe druki w konkursach ofert na realizacje zadań publicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

      Uprzejmie informujemy podmioty działające w sferze pożytku publicznego, że na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, od dnia 3 września 2016 r. obowiązują nowe druki składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

       Rozporządzenie zawiera w sumie aż 6 wzorów: 2 wzory oferty
w tym wzory harmonogramów i kalkulacji wymagane w przypadku zadań wieloletnich,  2 sprawozdania i 2 umowy - stworzono po dwa wzory dla każdego z trzech rodzajów dokumentów, ponieważ pojawiła się potrzeba oddzielnych formularzy dla konkursów na tzw. regranting.

 

Do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs ofert złożonych przed  dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowePoniżej zamieszczamy linki do obowiązującego rozporządzenia i wzorów formularzy:

„MAŁE GRANTY” - obowiązuje od 10.05.2016 r.

 • uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego , o którym mowa w art.19 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,
 • uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego , o którym mowa w art.19 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wzór i sprawozdanie można pobrać ze strony www.ngo.pl

 

Na podstawie art.19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395 ) z dniem 3 września 2016 r. weszło w życie  nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U.z 2016 r. poz.1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych umów, dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

            Załącznik nr 1 (oferta)

 • Wzór oferty realizacji zadania publicznego* / oferta wspólna  realizacji zadania publicznego*, o których mowa w art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)  Załącznik nr 2 (oferta regranting)
   
 • Wzór  oferty realizacji zadania publicznego*/oferta wspólna realizacji  zadania publicznego*, o których mowa w art. 14 ust.1a i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)

            Załącznik nr 3 (umowa)

 • Wzór umowy o realizację zadania publicznego* / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej*, o których mowa w art.16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239 i 395)

             Załącznik nr 4 (umowa – regranting)

 • Wzór umowy  o realizację zadania publicznego / umowa o realizację zadania publicznego*/ na podstawie oferty wspólnej*, o których mowa w art.16 ust.1a i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz.239 i 395)

            Załącznik nr 5 (sprawozdanie)

 • Wzór  sprawozdania z wykonania zadania publicznego , o którym mowa w art.18 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395)

            Załącznik nr 6 (sprawozdanie - regranting)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art.18 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz.239 i 395).