Poprawa jakości kształcenia ogólnego w gminie Serokomla

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina Serokomla realizuje projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w gminie Serokomla”

Gmina Serokomla w 2016r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16 , Działanie 12.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 14 grudnia 2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dofinansowaniem w kwocie 529 263,74 zł

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół w Serokomli oraz w Szkole Podstawowej w Krzówce.