ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Odpady w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjmuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Wólka.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddawany do PSZOK musi być kompletny.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest również w formie wystawki w terminach ogłoszonych przez Gminę.